Mieli Skautai/ės,

Skautai vėl ruošia Žiemos Ledyno savaitgalį.  Šiemet Žiemos stovykla vyks vasario 9-11 Dainavoje. 

Kaip ir pernai, tik vyresni skautai ir skautės galės dalyvauti.  Taigi, tie skautai/ės, kurie jau turi bent raudonus šlipsus ar lanko pirmą skyrių galės stovyklauti.  Mes tikimės, kad bus nemažai skautų, tai nebus leidžiama tėveliams stovyklauti. 

Penktadienį: prašome, kad visi vaikai būtų pristatyti Dainavoje prieš 7:00 vv.  Prašome neveluoti,nes skautai/ės pradės užsiėmimus tuoj po atidarymo. 

Sekmadienį: 1:00pp stovyklos uždarymas.

Tėveliai pasiims vaikus iš stovyklos tarp 1:00 ir 2:00pp.  Bus skautiški užsiėmimai visą rytą, tai prašome, kad tėveliai neatvažiuotų prieš 1:00pp.

 Penktadienio vakare bus tik užkandžiai, tai prašome pavalgydinti vaikučius prieš atvežant.


Registracija:  2018 Ledyno Registracija

Demesio!  Sekancias formas turite užpildyti kiekvienam stovyklautojui!  Be šių formų vaikai nebus leidžiami stovyklauti.

Formos - Forms:
Dainava_Camper_Registration_2018.pdf
Dainava_Health_History_2018.pdf  
Uninsured_campers_2018.pdf

Uzpildytas formas galima perduoti Andrui Viskantui arba atsivezti i stovykla.


Mokestis
: $55.00 kiekvienam stovyklautojui.   Galite uzsimoketi cia: 2018 Stovyklos Mokestis

Privaloma užsiregistruoti iki vasario 3 d.  Prašome nedelsti, nes reikalinga žinoti, kiek stovyklautojų bus.

Taip pat, jeigu nesate sumokėję šių metų nario mokesti, prašome tuo pačiu laiku sumokėti.  Stovyklautojai, kurie neturi sveikatos draudimo, turi taip pat užpildyti „uninsured Camper“ formą.  Formas ir pilną mokestį (čekius rašyti Lithuanian Scout Association) galima persiūsti paštu arba įduoti iki vasario 3 d. 

Andrius Viskantas
19495 Pierson Dr.
Northville, MI 48167

 -----------------------------------------------------------------------------

 

Dear Scouts,

Happy New Year. We want to wish you and your family a healthy and successful scouting year.  We are planning another Winter Scout Camp for this year.  Ledynas is scheduled for the weekend of February 9-11 at Camp Dainava. 

As in previous years, only older scouts are allowed to attend.  That is, those that already have their red ties or are attending first grade and older.  We are expecting a large turnout, therefore, space will be limited and no parents will be allowed to camp.

Friday: 7:00 pm.  Parents arrive with their campers and register at the White House.  Please arrive no later than 7:00 as the campers will be assigned to various groups to begin their assignments once the opening ceremonies are completed.  7:30pm   Opening ceremonies (parents welcome)

Sunday:  1:00 pm   Closing ceremonies

Parents are to pick up their campers Sunday between 1:00 and 2:00pm.  We ask that parents abide by this schedule and give their scouts the opportunity to complete the scouting activities scheduled for Sunday morning.

Please insure that your children have had a healthy dinner prior to the Friday drop off.  We will only be providing a bedtime snack.


Online Registration (due by Feb 3):  2018 Camp Registration

Attention!  All forms below are required of every camper.  Your child will not be allowed to stay if the forms are not submitted.  For those campers who do not have health insurance, the “Uninsured Camper” form must be filled out as well. 

Formos - Forms:
Dainava_Camper_Registration_2018.pdf
Dainava_Health_History_2018.pdf  
Uninsured_campers_2018.pdf

Completed forms can be submitted to Andrius Viskantas or brought to camp.

 
Payment:  The cost per camper is $55.00 for the weekend.  Payment information can be found 2018 Camp Payment

NOTE: DUE TO RENOVATIONS AT DAINAVA WE WILL NOT HAVE OVERFLOW INTO THE BARRACKS.  THEREFORE REGISTRATION WILL BE TAKEN ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS AND CLOSED OFF ONCE WE HIT CAPACITY.

 -------------------------------------------------------------------

Jeigu yra klausimų, skambinkite Broliui Andriui 406 579-3446 arba rašykite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

If you have questions, call Andrius at 406 579-3446 or write This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.