Seimos Pavarde - Family Name:
Tevu Vardai - Parent's Names:
Adresas - Address:
Tevo tel - Father's Phone
-
Mamos tel - Mother's Phone:
-
Tevu - Parents E-mail:
Tevu - Parents E-mail: addt'l
Stovyklautoju Vardai - Names of Campers
Nario Vardas Scout's Name
Nario Vardas Scout's Name(2)
Nario Vardas Scout's Name(3)
Nario Vardas Scout's Name(4)
Nario Vardas Scout's Name(5)
Sumoketa suma - Payment amount ($55/ vaika - camper)
Demesio
!  Sekancias formas turite užpildyti kiekvienam stovyklautojui!  Be šių formų vaikai nebus leidžiami stovyklauti.
Attention!  All forms below are required of every camper.  Your child will not be allowed to stay if the forms are not submitted.

Formos - Forms:
Dainava_Camper_Registration_2018.pdf
Dainava_Health_History_2018.pdf  
Uninsured_campers_2018.pdf

Uzpildytas formas galima perduoti Andrui Viskantui arba atsivezti i stovykla.
Completed forms can be submitted to Andrius Viskantas or brought to camp.

Aciu! Thank You!

Word Verification: